Navigace

Obsah

Školní rok 2021/2022
 

Základní škola

Pedagogičtí pracovníci:                                                   

 

ředitelka školy   Mgr. Ivana Juračková                     
                              

třídní učitelé:                                                                                    
1. ročník             
  Mgr. Lenka Kačenová                                            
                                  

2. ročník                Mgr. Leona Burdová              


3. a 4. ročník      PhDr. Daniela Voříšková                               
                                

5. ročník              Ing. Ivana Švejdová                              

 

6. ročník              Mgr. Jana Pižlová                                 
                                

7. ročník              David Josef Trčka                                   
 

8. ročník              Mgr. Lenka Fialová                                                                
                            

9. ročník             Mgr. Libuše Vinšová                                                


Konzultační hodiny  všech vyučujících jsou ve středu od 14:00 do 15:00, nejlépe po předchozí domluvě. Po telefonické domluvě je samozřejmě možné využít ke konzultacím i jiný den. Konzultační hodiny jsou určeny pro žáky i jejich zákonné zástupce.                             


Bez třídnictví:      Mgr. et MgA. Josef Pekárek               

                                  Mgr. Marcel Voříšek  

                                  Ing. Jiří Chocholouš   

                                  Ing. Václav Kovařík                                                                     

                                                                                                                         

Asistenti pedagoga:    Petra Šímová                                       
                                    
                                           Jana Poštulková

                                           Alena Janoušková

                                           Bára Slováková                     
                                                                                

                                                                       

Školní družina:            Alena Janoušková
                               Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci:

vedoucí učitelka                  Marie Levá
                                                  
učitelka                                  Pavla Sloupová

 

asistent pedagoga:            Petra Michvocíková, Dis.
                                                 Školní jídelna

vedoucí ŠJ                            Renata Převrátilová

kuchařka                               Gabriela Vondrášková

 

Provozní zaměstnanci:

                            
uklízečky          Jana Studničková
                            Jitka Karlíková 
                            Martina Zemanová