Navigace

Obsah

Nabídka zájmových kroužků na rok 2022/2023

(činnost kroužků bude zahájena koncem září 2022 a ukončena v květnu 2023, kroužky jsou poskytovány bezplatně a přihlášení je závazné na 1. pololetí - nepřítomnost je tedy nutné řádně omlouvat)

 

Kroužek anglického         středa, 12.30 - 13.00, každý týden             PhDr. D. Voříšková
jazyka MŠ                            

 

Kroužek anglického         čtvrtek, 12.00 - 12.30, každý týden            PhDr. Daniela Voříšková
jazyka 1. a 2. ročník

 

Logochvilky                        čtvrtek, pátek, 11.30 - 12.00 
1. a 2. ročník                         každý týden                                                      Marie Levá


Sportovní hry                      čtvrtek, 13.00 – 14.45, 1 x za 14 dní,           Mgr. L. Burdová

                                                 1. - 5. ročník

 

Cvičení z Čj                             středa, 12.30 – 14.00, 1 x za 14 dní              Mgr. L. Fialová

                                                   9. ročník                                                

 

Cvičení z Ma                           středa 12.30 - 14.00, 1 x za 14 dní                Mgr. J. Pižlová

                                                   9. ročník   
 

Pěvecký kroužek                  středa 14.00 - 15.00, každý týden             Mgr. Leona Burdová
                                                                                                                               Mgr. Petra Citerbartová
 

Kroužek vaření                      středa, 14.00 - 15.30, 1 x za měsíc              Renata Převrátilová
                                                    1. - 5. ročník                                                     Gabriela Vondrášková   
 

Kroužek vaření                      pátek, 14.00 - 15.30, 1 x za měsíc              Renata Převrátilová
                                                    6. - 9. ročník                                                   Gabriela Vondrášková 

                       

Turistický kroužek               středa nebo pátek, 1x za měsíc (dle počasí),   Mgr. L. Burdová
                                                    1. - 9. roč.                                                                    Mgr. L. Fialová