Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Hvožďany
ZŠ a MŠ Hvožďany

Doučování žáků škol

logo

Naše škola je zapojeno do projektu Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. Cílem této investice je podpořit výsledky žáků ve vzdělávání, které byly dotčeny nuceným uzávěrem škol v minulých dvou školních rocích, a dorovnat rozdíly ve vzdělávání mezi jednotlivými žáky, které byly způsobeny distanční výukou, do níž se řada žáků nezapojovala v plném rozsahu. Na základě této investice je žákům nabídnuta možnost doučování, žáci byli vybíráni dle doporučení ČŠI a dle zhodnocení jejich výsledků v průběhu vzdělávání v předchozích letech. Podpora je poskytována převážně žákům, kteří jsou znevýhodněni a zaostávají ve vzdělávání. Doučování vedou pedagogové ze školy. Jedná se o doučování v českém i anglickém jazyce a matematice, a to prvním i druhém stupni ZŠ.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 

Mohlo by Vás zajímat