Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Hvožďany
ZŠ a MŠ Hvožďany

OP VVV

logo

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2021

Projekt: ZŠMŠ Hvožďany 2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022244
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesnírozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICZ, estrakurikulální a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků.

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – realizace 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023. 
Škola získala finanční dotaci ve výši 537 548,00 Kč.

Společní pro ZŠ a MŠ:

 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

ZŠ:

 • Tandemová výuka v ZŠ

MŠ:

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

šablony III

 

2019

Projekt: ZŠMŠ Hvožďany 2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014949
je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - realizace 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021  (prodlouženo do 31. 1. 2022).
Škola získala finanční prostředky ve výši 1 021 093,00 Kč.

Společné pro ZŠ, MŠ a ŠD:

 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a  matematické gramotnosti, osobnostně sociáního rozvoje, polytechnického vzdělávání a ICT

Společné pro ZŠ a MŠ:

 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 • Využití ICT ve vzdělání v ZŠ

ŠD:

 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD

Mohlo by Vás zajímat