Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Hvožďany
ZŠ a MŠ Hvožďany

Příměstský tábor

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost

V rámci výzvy MAS Podbrdsko - Prorodinná opatření

Projekt ZŠMŠ Hvožďany - příměstský tábor II registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011762

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost získala naše škola již podruhé v rámci Projektu ZŠMŠ Hvožďany - příměstský tábor II dotaci ve výši 401 212,50 Kč. V rámci této dotace budou zajištěny příměstské tábory pro děti během hlavních školních prázdnin, a tím pomůžeme cílové skupině (rodičům) sladit pracovní a rodinný život, předcházet sociálnímu vyloučení a podpoříme jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Základní škola a Mateřská škola Hvožďany v rámci tohoto projektu zrealizuje vždy tři týdenní turnusy příměstských táborů o hlavních prázdninách 2017, 2018, 2019. Dotované tábory mohou využít žáci nejen naší školy, ale také děti z jiných oblastí.

V letech 2017, 2018 a 2019 získala naše škola díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Projektu ZŠMŠ Hvožďany - příměstský tábor dotaci ve výši 453 500 Kč. V rámci této dotace byly v uvedených letech zajištěny letní příměstské tábory.

Mohlo by Vás zajímat