Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Hvožďany
ZŠ a MŠ Hvožďany

Výzva č. 56

 

 

 

 

V červnu 2015 podala ZŠ a MŠ Hvožďany žádost do projektu v rámci výzvy č. 56, zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti a výuky cizích jazyků.

Výzva č. 56 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Během července jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci této výzvy. Žáci se mohou těšit na zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt v Anglii, do školní knihovny budou zakoupeny knihy,  které žáci budou využívat v rámci čtenářských dílen.

Článek uveřejněný v Třemšínksých listech (únor 2016)

V rámci stejného operačního programu jsme se také zapojili do výzvy č. 56 "Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti" a "Zahraniční jazykově-vzdělávací zájezd pro žáky". Na zahraniční zájezd do Londýna odjelo v říjnu loňského roku 19 žáků naší školy. Měli možnost nasát  atmosféru britské metropole, navštívit historické i kulturní pamětihodnosti tohoto města, svoji angličtinu si zdokonalili při výuce v tamní jazykové škole a také při pobytu v hostitelských rodinách. V rámci operačního programu získala naše škola na tento pobyt 138 430 Kč.

Využili jsme i možnost získání 113 512 Kč na realizaci Čtenářských dílen. Škola zakoupila zajímavé a atraktivní knižní tituly do žákovské knihovny a pořídila i 4 kusy elektronických čteček. Učitelé českého jazyka a literatury si v rámci ověřování jimi vytvořených materiálů vyzkoušeli různé metody práce s beletrií i odbornými texty. Jsme rádi, že jsme si mohli díky tomuto projektu nově vybavit žákovskou knihovnu a máme radost, že si žáci naší školy nově zakoupené knižní tituly v hojné míře půjčují.

Mohlo by Vás zajímat