Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Hvožďany
ZŠ a MŠ Hvožďany

Základní informace

Tak už nám opět začal nový školní rok 2023/2024 a nás čeká ve školní družině mnoho tvořivé práce, her a zábavy.
Dbáme na správny a zdravý režim, dodržujeme a upevňujeme hygienické návyky. Rozšiřujeme si společenský obraz, všeobecné znalosti a klademe velký důraz na vlastní zájmy dětí a jejich individuální potřeby. Pracujeme na základě ŠVP.
Za chod školní družiny zodpovídá paní vychovatelka Jana Tintěrová, ve spolupráci s asistentkou pedagoga Radkou Oswaldová.

Základní informace o školní družině

 • školní družina (dále jen ŠD)má jedno oddělení, navštěvují ji žáci 1. – 4. ročníku
 • provoz ŠD začíná 11.05 h. a končí v 15.15 h
 • pro školní rok 2023/2024 je vychovatelkou ŠD Jana Tintěrová, asistentkou pedagoga je Radka Oswaldová.
 • poplatek ve ŠD na jedno pololetí činí 300,- Kč, poplatek za 1. pololetí je nutné uhradit do 20. září daného roku, poplatek za 2. pololetí do 15. února daného roku
 • finanční příspěvek od rodičů využíváme především na nákup materiálu a pomůcek pro práci s dětmi
 • žák je přijat do školní družiny na základě vyplněné přihlášky
 • nastane-li změna v odchodu žáka, než je uvedeno na přihlášce, je zapotřebí písemná omluvenka
 • dojde-li k trvalé změně v odchodu žáka ze ŠD, je nutné tuto změnu ohlásit písemně, telefonicky nebo osobně vychovatelce
 • pro vyzvednutí žáka jinou osobou, než která je uvedena na přihlášce, musí mít tato osoba vždy písemný doklad podepsaný zákonným zástupcem
 • žáci prvního ročníku chodí na obědy společně s vychovatelkou, která pomáhá při stolování a postupně je vede k samostatnosti, ostatní žáci docházejí na obědy sami a poté přicházejí do ŠD samostatně
 • na pobyt venku je žákům doporučeno sportovní oblečení a obuv
 • po odchodu ze ŠD přebírají odpovědnost za žáky rodiče
 • v rámci ŠD si děti hrají, relaxují a ve spolupráci se základní školou navštěvují různé kroužky
 • žák se ve ŠD řídí pokyny vychovatelky, neužívá hrubé výrazy a dodržuje pravidla společenského chování a bezpečnosti v souladu s řádem školní družiny
 • v ŠD děti nosí přezůvky

Mohlo by Vás zajímat