Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Hvožďany
ZŠ a MŠ Hvožďany

Webové stránky se urpavují.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště
 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je od 1. 9. 2016 na naší škole tvořeno těmito pracovníky:

Výchovný poradce   
Mgr. Ivana Juračková           reditelka@zsmshvozdany.cz   

Metodik prevence
Mgr. Lenka Fialová                    fialova@zsmshvozdany.cz        

 

ŠPP poskytuje služby nejen žákům a zákonným zástupcům, ale také pedagogům obou škol. Ti všichni mohou kdykoli využít služeb těchto pracovníků telefonicky, mailem, po předchozí domluvě také při osobním pohovoru.
                                                                    

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané je zakotvena také v našem ŠVP ZV Škola pro život. 
 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat